Logo Vnbays

Danh sách và thông tin các khách sạn tại Sapa


khách sạn tại Sapa

Khách sạn Hoa Đào Sapa
031 Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 872 606 ; Fax: 0203 872 136 Mobile: 0984 255 255
Khách sạn Victoria
Đường Hoàng Diệu, Thị trấn Sapa, Lao Cai
Điện thoại: 0203 871 522

Khách sạn Châu Long
Đường Đồng Lợi, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 245
Khách sạn Green Bamboo
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 076
Khách sạn Holiday
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 873 874
Khách sạn Royalview
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 872 990
Khách sạn Sapa
Đường Ngũ Chỉ Sơn, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 872 360
Khách sạn Hàm Rồng
Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 251
Khách sạn Ngôi sao Sapa
Đường Fansipan, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 873 557
Khách sạn Cát Cát View
Đường Fansipan, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 601
Khách sạn Golden sea
Đường Fansipan, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 872 180
Khách sạn Thiên Ngân
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 873 222
khách sạn Hoàng Liên
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào VCai
Điện thoại: 0203 871 178
Khách sạn Bình Minh II
Đường Thủ Dầu 1, Thại trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 143
Khách sạn Công Đoàn
Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 351
Khách sạn Summit
Đường Thác Bạc, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 872 545
Khách sạn Queen
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 301
Khách sạn ATI – Việt Mỹ
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 872 235
Khách sạn Hoàng Hà
Đường Thác Bạc, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 872 105
Khách sạn Darling
Đường Thác Bạc, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 349
Khách sạn Bưu Chính
Đường Thác Bạc, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Diện thoại: 0203 871 389
Khách sạn Ninh Hồng
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 334
Khách sạn Hải Yến
Đường Thủ Dầu 1, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 613
Khách sạn Thanh Sơn
Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 285
Khách sạn Minh Quang
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 449
Khách sạn Hoàng Gia
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 313
Khách sạn Đặng Trung
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 243
Khách sạn Linh Trang
Đường Thạch Sơn, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 370
Khách sạn Thu Hà
Đường Thạch Sơn, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 134
Khách sạn Anh Đào
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 290
Khách sạn Chú Bé Gỗ
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 876
Khách sạn Quỳnh Mai
Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 450
Khách sạn Phượng Hoàng
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 515
Khách sạn Giấc Mơ Hồng
Đường Fansipan, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 035
Khách sạn Mùa Xuân
Đường Fansipan, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 380
Khách sạn Lan Hương
Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 239
Khách sạn Bình Lan
Đường Thác Bạc, Thj trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 460
Khách sạn Việt Hoa
Đường Thác Bạc, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 621
Khách sạn Trúc Lâm
Đường Điện Biên, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 367
Khách sạn Hoàng Long
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 872 089
Khách sạn Thái Bình
Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Laocai
Điện thoại: 0203 871 212
Khách sạn Mỹ Linh
Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 873 091
Khách sạn Đoan Trang
Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0903 488 849
Khách sạn Đăng Khoa
Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 872 999
Khách sạn Thân Thiện
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0946 226 709
NHà nghỉ tại Sapa:
Nhà nghỉ Xuân Viên
Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 816
Nhà nghỉ Bốn Mùa
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 238
Nhà nghỉ The Gecko
Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 504
Nhà nghỉ Phượng Hồng
Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 495
Nhà nghỉ Phương Nam
Đường Fansipan, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 256
Nhà nghỉ Mường Hoa
Đường Thạch sơn, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 711
NHà nghỉ Hoa Ban
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 870
Nhà nghỉ  Hoa Sua
Đường Thác Bạc, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 776
Nhà nghỉ Tây Hồ
Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 224
Nhà nghỉ Chiều Sương
Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 919
Nhà nghỉ Đào Nguyên
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 452
Nhà nghỉ Thủy Nhung
Đường Hàm Rồngng, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 688
Nhà nghỉ Hương Sen
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 308
Nhà nghỉ Thanh Bình
Đường Thác Bạc, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 250
Nhà nghỉ Thanh Thanh
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 767
Nhà nghỉ Trường Xuân
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 968
Nhà nghỉ Hoa Lan
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Nhà nghỉ Anh Tuấn
Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 417
Nhà nghỉ Trần Bình
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại :0203 871 726
Nhà nghỉ Việt Anh
Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Laocai
Điện thoại: 0203 871 352
Nhà nghỉ Sao Mai
Đường Fansipan, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 738
Nhà nghỉ Cầu Mây
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 318
Nhà nghỉ Phong Hương
Đường Phạm Xuân Huân, Thị trấn Sapa, Laocai
Điện thoại: 0203 871 426
Nhà nghỉ Sơn Hà
Đường Fansipan, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 273
Nhà nghỉ Đức Hạnh
Đường Fansipan, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 283
Nhà nghỉ Hiền Lương
Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 478
Nhà nghỉ Thùy Dung
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 597
NHà nghỉ Huy Hòang
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 468
Nhà nghỉ Hoa Hồng
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 263
Nhà nghỉ Tulip
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 914
Nhà nghỉ Trung Đức
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 681
Nhà nghỉ Hoa Trà
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 846
Nhà nghỉ Thanh Hương
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 345
Nhà nghỉ Đức Tú
Đường Phạm Xuân Huân, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại:  0203 871 885
Nhà nghỉ Trung Nguyên
Đường Thạch Sơn, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 609
Nhà nghỉ Hoa Hướng Dương
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 872 046
Nhà nghỉ Hoàng Lan
Đường Phạm Xuân Huân, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 115
Nhà nghỉ Thắng Lợi
Đường Phạm Xuân Huân, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 410
Nhà nghỉ Nam Thanh
Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 409
Nhà nghỉ Minh Quân
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 199
Nhà nghỉ Thanh Xuân
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 660
Nhà nghỉ Kiều Oanh
Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 477
Nhà nghỉ Cảnh Cương
Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 551
Nhà nghỉ Cẩm Tú
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 339
Nhà nghỉ Lương Thủy
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 446
Nhà nghỉ Hương Quỳnh
Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 485
Nhà nghỉ Tiến Anh
Đường Phạm Xuân Huân, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 585
Nhà nghỉ Thăng Hoa
Đường Fansipan, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 764
Nhà nghỉ Thanh Quyên
Đường Fansipan, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 872 123
Nhà nghỉ Tùng Lâm
Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 404
Nhà nghỉ Hòa Phát
Đường Phạm Xuân Huân, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 872 032
NHà nghỉ Hoa Sen
Sapa Town, Laocai Pro
+ + 84.20.3871777
Nhà nghỉ Ban Mai
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 374
Nhà nghỉ Thu Hằng
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 242
Nhà nghỉ Khuyên Ngọc
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 872 449
Nhà nghỉ Thúy Hồng
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Nhà nghỉ Hoàng Hải Anh
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 964
Nhà nghỉ Sáng
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 533
Nhà nghỉ Nguyễn Hùng
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Nhà nghỉ Hiếu Thảo
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 427
Nhà nghỉ Đức Linh
Đường Thác Bạc, Thị trấn Sapa, Lào Cai
NHà nghỉ Yến Nhi
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 872 648
Nhà nghỉ Quê Hương
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Nhà nghỉ Ngọc Anh
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 505
Nhà nghỉ Thác Bạc
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Nhà nghỉ  Sơn Thủy
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 872 228
Nhà nghỉ Quỳnh Anh
Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 872 630
Nhà nghỉ Miền Tây
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Nhà nghỉ Apatit
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 381
Nhà nghỉ Lâm Nghiệp
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 230
Nhà nghỉ Thương Nghiệp
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 222
Nhà nghỉ  Giao Thông
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 451
NHà nghỉ Ngọc Anh
Đường Phạm Xuân Huân, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Nhà nghỉ Hùng Vương
Đường Phạm Xuân Huân, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 873 135
Nhà nghỉ Hà Giang
Đường Phạm Xuân Huân, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 110
Nhà nghỉ Mẫn Và Tôi
Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai
DDieenj thoaij: 0203 502 009
Nhà nghỉ Ven Hồ
Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Nhà nghỉ Việt Thành
Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 872 226
Nhà nghỉ Vườn Hồng
Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 283 868

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 

Banner

Vnbays.com

Trao đổi links

Add your link here, contact my email: hao.lamhochieu@gmail.com thanks